• نمایشگاه انجمن دندانپزشکی ایران با همکاری اتحادیه از تاریخ 28 الی 31 اردیبهشت ماه در محل نمایشگاه بین المللی تهران
  • نمایشگاه دومین کنگره انجمن اندودنتیست ها با مجوز اتحادیه از تاریخ 5 تا 8 مرداد ماه در محل هتل المپیک
  • دومین نمایشگاه لابراتوارهای دندانی 31 شهریور ماه الی 2 مهر در محل هتل المپیک
  • نمایشگاه کنگره 25 جامعه دندانسازان از تاریخ  10 الی 12 آذرماه در محل هتل المپیک
  • نمایشگاه شانزدهمین کنگره انجمن ترمیمی از تاریخ 4 الی 7 آبان ماه درمحل  هتل المپیک
  • نمایشگاه سیزدهمین کنگره انجمن ارتودنتیست ها از تاریخ 12 الی 16 بهمن ماه در محل پژوهشگاه صنعت نفت