احتراماً ،با توجه به گزارشات واصله به اتحادیه و دستورالعمل های ابلاغی مسئولین اجرایی(تعزیرات حکومتی -سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران) در خصوص مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی و نظر به اینکه مقرر گردیده از تاریخ 97/4/15 نسبت به تشدید بازرسی از واحدهای صنفی اقدام شود لذا بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم می رساند از توزیع کالاهای تقلبی ، قاچاق ، فاقد هویت و اصالت جداً خودداری فرمایند در غیر اینصورت به طور جدی با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد ./