:: پورتال گروه مشاورین بازرگانی و ترخیص کالای بیداری فرد

تیر ۲م, ۱۳۹۴

پیاده سازی سیستم نرم افزاری مدیریت گردش کار متمرکز با ایجاد گردش کار ، فرآیند های سازمان به سادگی به صورت اتوماتیک مرحله به مرحله انجام خواهند شد و مسئولیت و وظایف افراد در سازمان مشخص و قابل کنترل خواهند گشت.  

:: برخی از امکانات سیستم

  • تعریف گردش کلیه فرآینده های موجود مجموعه در سیستم
  • امکان اختصاص پروفایل و پنل کاربری برای هر یک از مشتریان
  • امکان ثبت مشخصات مشتریان و نمایندگان معرفی شده جهت اطلاع رسانی و ارائه خدمات
  • انتقال خودکار فرآیندهای تعریف شده به کارشناسان هر یک از واحدها پس از تکمیل هر محله
  • و ...

دسته مربوطه: اخبـار و تازه ها